JoomlaTemplates.me by Cheap Hosting

Komunikat organizatora - 13.02

Opublikowano: sobota, 13, luty 2021

Drodzy Biegacze!

1. Brak jest podstaw prawnych do organizacji biegu 21.02.2021 r. W związku z tym podjęliśmy decyzję o odwołaniu biegu w tym terminie. 

2. O nowych terminach odwołanych biegów poinformujemy jak tylko pojawią się możliwości prawne do organizacji.

3. Obecny status prawny: Do dnia 28 lutego 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne bez udziału publiczności wyłącznie w przypadku: 
(...) - zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych;  
(...) -  obiektów sportowych na otwartym powietrzu.  

4. W tym kontekście organizacja byłaby możliwa, gdyby wszyscy posiadali licencje sportowe (wiemy, że tak nie jest) lub gdyby bieg odbywał się, np. na odkrytej bieżni. Las nie jest obiektem sportowym, a zgoda Leśnictwa Miejskiego w Łodzi oraz wsparcie policji są nieodłączną częścią naszego biegu.

5. W ramach konsultacji rozporządzenia prezes UKS "Orientuś" złożył swoje uwagi do rozporządzenia (wykreślenie dopisku o obiektach sportowych lub dodanie możliwości organizacji wydarzeń na wolnym powietrzu - poza obiektami). 

6. 8 lutego prezes UKS "Orientuś" mailowo skontaktował się z Naczelnikiem Wydziału Upowszechniania Sportu w Społeczeństwie w Ministerstwie Sportu, do wiadomości Sekretarz Stanu. Tego samego dnia nadeszła odpowiedź, do wiadomości Sekretarz Stanu, że "w chwili obecnej, trwają prace uzgodnieniowe nad zmianą ww. przepisów, obejmujące m.in. zgłaszany przez MS wariant, który mógłby umożliwić aktywność w przestrzeni otwartej. Należy jednak w tym miejscu wyjaśnić, iż dokonywanie wszelkich zmian w przepisach w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, pozostaje w wyłącznych kompetencjach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Proces decyzyjny w tym zakresie prowadzony jest w ścisłej współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym." Dało to nam nadzieję, że plan na 21.02 się powiedzie. Niestety tak się nie stało. 

7. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby być razem z Wami tego dnia. Pozostaje nam czekać dalej!

Łukasz Charuba,
prezes UKS "Orientuś"

 

 

Odsłony: 130