Regulamin

Opublikowano: poniedziałek, 16, październik 2017

 

Łódzkie Biegi Górskie

I bieg w ramach cyklu Łódzkich Biegów Górskich jest dofinansowany ze środków Województwa Łódzkiego.
I i II bieg w ramach cyklu Łódzkich Biegów Górskich są dofinansowane ze środków Miasta Łodzi. 
I i II bieg w ramach cyklu Łódzkich Biegów Górskich są dofinansowane ze środków budżetu państwa na zadanie pn. Ogólnopolskie Biegi Górskie

1. Idea cyklu
Organizacja cyklu biegów przełajowych w górzystym terenie lasu Modrzew - na najwyższym poziomie technicznym i sportowym.

2. Misja
Promowanie aktywności fizycznej w postaci biegów przełajowych jako sposobu na zachowanie dobrej kondycji fizycznej oraz rywalizacji sportowej.

3. Wizja
Bieg przełajowy w terenie leśnym jako powszechnie dostępny i popularny sport. Łódzkie Biegi Górskie postrzegane jako profesjonalny cykl imprez biegowych organizowanych przez klub UKS "Orientuś".

4. Organizator
Uczniowski Klub Sportowy "Orientuś" Łódź ul. Janosika 136, 92-108 Łódź orientuslodz.pl
Kierownik cyklu: Łukasz Charuba, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastępca kierownika cyklu: Maciej Marcjanek

5. Forma zawodów

Przełajowy bieg górski z wykorzystaniem elektronicznego systemu pomiaru czasu ze startu masowego.

6. Terminy i miejsce
Baza znajdować się będzie w Szkole Podstawowej nr 61 przy ul. Okólnej 183. Wejście za pętlą autobusową.

I bieg - 22.11.2020 r. godziny startów w zależności od reżimu sanitarnego
II bieg - 13.12.2020 r. godziny startów w zależności od reżimu sanitarnego
III bieg - 17.01.2021 r. godziny startów w zależności od reżimu sanitarnego
IV bieg - 21.02.2021 r. godziny startów w zależności od reżimu sanitarnego
V bieg - 14.03.2021 r. godziny startów w zależności od reżimu sanitarnego

7. Trasy i kategorie
Bieg będzie rozgrywany na 6,6-kilometrowej pętli na terenie lasu Modrzew. Dostępna będzie trasa 6,6 lub 10,5 km z przewyższeniem odpowiednio 140 lub 220 m. Kategorie: 

Junior kobieta 6,6 km (rocznik 2002 i młodsi)
Junior mężczyzna 6,6 km (rocznik 2002 i młodsi)
OPEN kobieta 6,6 km (roczniki 2001 i starsi)
OPEN mężczyzna 6,6 km (roczniki 2001 i starsi)
OPEN kobieta 10,5 km (roczniki 2001 i starsi)
OPEN mężczyzna 10,5 km (roczniki 2001 i starsi)
Kategoria z psami na trasie 6,6 km

W indywidualnych przypadkach dopuszcza się start roczników 2002 i młodszych na dystansie 10,5 km w kategorii OPEN.

8. Zgłoszenia
Poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie gorywlodzi.pl w zakładce Dla uczestników/Zgłoszenia, do 15 listopada włącznie. Osoby bez uregulowanej płatności zostaną po weekendzie usunięte z listy startowej. Po 15 listopada dogłoszenia możliwe są wyłącznie w dniu zawodów w biurze za wyższą odpłatnością (bez gwarancji otrzymania medalu za bieg). 
Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w biegu pod warunkiem przedłożenia w biurze zawodów podpisanej zgody rodziców lub opiekunów na start (będzie dostępna do pobrania na stronie lub bezpośrednio w biurze). 
W ramach zgłoszeń na cykl nie ma możliwości zmian dystansu. Jedyna możliwość na zmianę dystansu to każdorazowe zgłoszenia na poszczególne etapy. 

9. Opłaty
Opłata za cały cykl wniesiona w terminie do 15 listopada: 80 zł juniorzy i juniorki, 160 zł OPEN kobiety i mężczyźni. 
Pojedynczy bieg z opłatą wniesioną do niedzieli poprzedzającej bieg: 20 zł juniorzy i juniorki, 40 zł OPEN kobiety i mężczyźni. 
Dogłoszenie: 30 zł juniorzy i juniorki, 60 zł OPEN kobiety i mężczyźni.
Opłata może zostać wniesiona przez system Przelewy24 bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia bądź przelewem tradycyjnym
na konto UKS "Orientuś": 58 8780 0007 0030 0360 1000 0001 (Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim) 

10. Limit czasu
Wszystkich zawodników obowiązuje limit czasu. Na pętli 6,6 km wynosi on 75 minut, a na 10,5 km - 105 minut. Zawodnicy, którzy go przekroczą, mogą nie zostać sklasyfikowani.

11. Wyniki
Będą publikowane na stronie gorywlodzi.pl niezwłocznie po zakończeniu danego etapu.

12. Klasyfikacja generalna
Warunkiem bycia sklasyfikowanym w generalnej klasyfikacji jest udział w 3 z 5 biegów cyklu. Za każdy bieg uczestnicy otrzymują ilość punktów zgodną z zajętym miejscem. 1. miejsce - 1 punkt, 2. miejsce - 2 punkty itd. Zwycięża osoba, która uzbiera najmniejszą ilość punktów. W przypadku remisów decyduje najlepszy osiągnięty przez zawodnika czas podczas cyklu. W sytuacji odwołania biegu do klasyfikacji mogą zaliczać się 3 z 4 biegów.

13. Nagrody
Pamiątkowy medal Łódzkich Biegów Górskich za udział w każdym biegu. 
Miejsca 1-3 na poszczególnych biegach: nagrody rzeczowe.
Miejsca 1-3 za cały cykl w kategoriach juniorskich: nagrody rzeczowe.
Miejsca 1-3 za cały cykl w kategoriach OPEN: nagrody finansowe/bony. 

6,6 km

K

750

500

350

M

750

500

350

10,5 km

K

750

500

350

M

1000

750

500 

W kategorii 10,5 km M, ze względu na najwyższą frekwencję w sezonie 2019/2020, nagrody finansowe 750-500-350 zł za miejsca 1-3 w cyklu zostały zwiększone.
Uroczyste wręczenie nagród za cały cykl odbędzie się po ostatnim etapie.
Po każdym biegu przewidujemy typowanie nagród dla uczestników. Zakończenia będą odbywać się niezwłocznie po poznaniu ostatecznych wyników.

14. Świadczenia
Każdy startujący w zawodach ma zapewnione: dostęp do szatni (w przypadku możliwości skorzystania z szatni, zgodnie z uwarunkowaniami sanitarnymi) i toalet, profesjonalny pomiar czasu, numer startowy, herbatę lub wodę oraz posiłek. 

15. Uwagi
I Wniesienie opłaty za bieg jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
II Każdy startuje w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego.
III Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i nie ponosi kosztów ubezpieczenia indywidualnego, które zaleca każdemu startującemu.
IV Organizator zapewnia profesjonalną obsługę medyczną podczas imprezy.
V Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w centrum zawodów.
VI Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z rozumieniem ustawy dla celów związanych z imprezą.
VII Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
VIII Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
IX Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników zawodów jest Uczniowski Klub Sportowy „Orientuś”, ul. Janosika 136, 92-108 Łódź. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością Klubu i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,  ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana. Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO). Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w zawodach, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, szkoły/klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
X Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od organizatora informacji odnośnie imprezy.
XI W sprawach spornych dotyczących cyklu ostateczna decyzja należy do sędziego głównego.
XII Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
XIII Wszystkie informacje dotyczące imprezy ukazywać się będą na stronie zawodów: gorywlodzi.pl oraz facebook.com/gorywlodzi
XIV Każdorazowo w komunikacie technicznym przed biegiem organizator będzie zamieszczał wytyczne sanitarne.
XV W przypadku zmian w limitach osób startujących w imprezach sportowych organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów uczestników w poszczególnych kategoriach. 
XVI W przypadku zmiany sytuacji sanitarno-epidemiologicznej organizator zastrzega możliwość odwołania lub przełożenia biegu.  

Odsłony: 18695