Trasa

Opublikowano: poniedziałek, 16, październik 2017

Baza znajdować się będzie w Szkole Podstawowej nr 61 przy ul. Okólnej 183. 

Trasy 6,6 km lub 10,5 km do wyboru z przewyższeniami odpowiednio 140 lub 220 m. 

Długa pętla obejmuje dwukrotne obiegnięcie pętli w lesie Modrzew (niepogrubiona kreska).Profil długiej trasy. Odsłony: 16705